Rejmyre Idrottsförening 100 år    


Lördagen den 20 augusti firades vårt 100-årsjubileum. Dagen började med uppvaktning kl. 13 till 16 på Rejmyre Gestgifveri.

Bland de första gratulanterna var Finspångs AIK:s representant Sven Andersson, (bilden till höger) en nestor och stor profil inom fotbollen i Finspång under många år.


Anders Bengtson (nedan till höger) företrädde inte mindre än åtta klubbar inom Finspångsalliansen. Lotorps IF, Igelfors IF, Sonstorps IK, Borggårds IK, Torstorps IF, Grytgöls IK, Finspångs Fotbollklubb och Ljusfallshammars SK.Hembygdsförening Gamla Reijmyre representerades av kassören Bertil Rosander.
 
Övriga som uppvaktade var Reijmyre Glasbruk, Hävla SK, Rejmyre PRO-förening, Rejmyre Bågskytteklubb och Kvarsebo IK.
 


Finspångs Kommun representerades av Kommunfullmäktiges 1:e vice ordförande Berit Martinsson som överlämnade en penninggåva samt blommor.

 
Rejmyre Folkets Hus företräddes av ordföranden Lars Johansson och Margareta Johansson representerade Rejmyre S-förening.


Ordföranden i Östergötlands Idrottsförbund Gillis Persson representerade även Svenska Fotbollförbundet och Östergötlands Fotbollförbund.
Han gratulerade klubben på 100-årsdagen samt delade ut en mängd utmärkelser enligt nedan.
ÖIF:s träskulptur till
klubben

ÖIF:s glasvas till
John-Erik Ohlsson

ÖIF:s förtjänstmedalj i guld till

Göte Peterson

ÖIF:s förtjänsttecken i silver till

Bernt Lindström
Gert Lindström
Britt-Inger Brink
Benny Lindström
Marianne Peterson


ÖIF:s förtjänstdiplom till
Inger Frisk
Ingrid Alm
Ann Karlsson
Dag Strand
Håkan Lundström
Ros-Mari Pettersson
Olle Olsson
Stefan Nyren
Tomas Lindholm
Rolf Kindblom
Kerstin Karlsson
Kurt Karlsson
Roland Karlsson
Björn Kindblom
Lars Hesse
Hans-Olov Hansson
Jan-Erik Heintze
Glenn Dahlberg
Per-Inge Jansson
Erik Arvidsson
Carl-David Söderback
Håkan Torstensson
Bo Torstensson
Kurt Wijkström
Tony Lundin
och till klubben

ÖFF:s Vas till
Föreningen

ÖFF:s Förtjänsttecken i Guld

Per-Inge Jansson
Bert Ottosson
Göte Pettersson

ÖFF:s Förtjänsttecken i Silver
Lars Hesse

ÖFF:s Diplom

Erik Arvidsson
Jan-Erik Heintze
Björn Kindblom
Rolf Kindblom
Karl-Gustav Thiderman

Jubileumsmiddagen    


Samtliga medlemmar var inbjudna till en jubileumsmiddag på Folkets Hus kl. 19. 00. Lokalen var dukad och smyckad med fanor och de presenter som överlämnats under dagen.

 


Jubileumskommittén avtackas av Anders Wide.
Fr.v. Marianne Peterson, Bert Kindåker, Bert Ottosson, Gert Lindström, Bo Karlsson, John-Erik Olsson (skymd) samt Per-Inge Jansson.
 
 
Jubileumskommitten hade tagit fram en speciell jubileumsmedalj som delades ut till medlemmar som under åren gjort betydande insatser i föreningen.

De som erhöll medalj var:
Alm Ingrid
Brinck Britt-Inger
Brinck Conny
Bäckman Reinhold
Frisk Inger
Heintze Jan-Erik
Hesse Lars
Hietala Nicklas
Jansson Per-Inge
Johansson Lennart
Jounot Bo
Karlsson Ann
Karlsson Jan
Karlsson Kerstin
Karlsson Kurt
Kindblom Björn
Kindblom Peter
Kindblom Rolf
Larsson Robin
Lindström Benny
Lindström Bernt
Lindström Gert
Lindholm Tomas
Lundin Tony
Lundström Håkan
Nyrén Stefan
Olsson John-Erik
Ottosson Bert
Ottosson Kerstin

Pettersson Göte
Pettersson Marcus
Peterson Marianne
Pettersson Ros-Mari
Pettersson Stefan
Skagerström Jörgen
Söderback Carl-David
Söderberg Bo
Torstensson Håkan
Torstensson Mikael
Thiderman Karl-Gustav
Wide Anders
Wijkström Kurt